TẨY TẾ BÀO CHẾT - EXFOLIATION

SẢN PHẨM TẨY DA CHẾT, TẨY TẾ BÀO CHẾT, EXFOLIATION.

Tẩy da chết bao gồm loại bỏ tế bào da chết trên bề mặt ngoài cùng của da. Tẩy da chết được bao hàm trong quá trình chăm sóc da mặt, xuyên suốt quá trình mài da hiển vi hoặc tẩy da hóa chất. Tẩy da chết có thể đạt được thông qua các phương tiện cơ học hoặc hóa học.

Cách dùng: khuyến cáo nên dùng 1 lần/ 1 tuần.

Hiển thị tất cả 2 kết quả